TIỆM BÁNH CHON CHON

  • 5K1 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
  • Hotline: 0909 00 5300
  • Điện thoại: 02543 701 766
  • Website: chonchon.vn
  • Email: datbanh@chonchon.vn

HỆ THỐNG ONLINE

  • Hotline: 0909 00 5300
  • Điện thoại: 02543 701 766
  • Facebook: @tiembanhchonchon
  • Instagram: @tiembanhchonchon
  • Email: datbanh@chonchon.vn